Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna webbplats administreras av Saxaviksgruppen AB som marknadsför, säljer och distribuerar Sniffe Luktborttagare. Dina lämnade uppgifter (personnummer, namn, adress, tel o s v) lagras i Saxaviksgruppen AB:s kundregister. Uppgifterna skyddas enligt Dataskyddsförordningen och lämnas aldrig ut till tredje part. Dina uppgifter används endast av Saxaviksgruppen AB för att underlätta vår kundkontakt. Uppgifterna används i första hand för att fullfölja avtalet med dig som kund.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum för köpet och eventuella returer. Om du kontaktar vår kundtjänst via kontaktformuläret på hemsidan samlar vi också in dina lämnade uppgifter/ärende rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Radera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss på mail: saxaviksgruppen@gmail.com för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och vårt kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.